با تمام مهربانیت

اگر کسی تو را باتمام مهربانیت دوست نداشت...

دلگیر مباش که نه تو گنهکاری نه او !!!

آنگاه که مهر می ورزی مهربانیت تو را زیباترین معصوم دنیا می کند ...

پس خود را گنهکار مبین !!!

من عیسا نامی را میشناسم که ده بیمار را در یک روز شفا داد ...

و تنها یکی سپاسش گفت !!!

من خدایی میشناسم ابر رحمتش به زمین و زمان باریده...

یکی سپاسش می گوید و هزاران نفر کفر !!!

پس مپندار بهتر از آنچه عیسا و خدایش را سپاس گفتند ...

از تو برای مهربانیت قدردانی میکنند!!!


  با سپاس از نویسنده متن که نمی شناسمشان ولی چون آنقدرمتن  زیبا یی بود که نتوانستم ازش بگذرم

/ 1 نظر / 16 بازدید
کورش شفیعی ایران نژاد

مهر به پیان رسید! نکند مهر تو با تقویم است! من ز تقویم دلت با خبرم همه ماهش مهر است همه روزش احساس زنده باشی ای دوست عزتت افزون باد