ثروتمند تر از بیل گیتس

روزی از بیل گیتس پرسیدند ثروتمندتر از تو هم کسی در جهان هست؟ او در جواب پاسخ داد: بله وداستانی را تعریف کرد که یک روز در فرودگاهی وقتی می خواستم مجله ای را بخرم متوجه شدم پول خرد ندارم ،پسر بچه سیاه پوست روزنامه فروش وقتی مرا در این موقعیت دید گفت: این روزنامه مال خودت بعد از مدتی دوباره در  همان فرودگاه وهمان سالن پرواز دوباره می خواستم یک مجله بخرم. دست توی جیبم کردم متوجه شدم پول خرد ندارم باز همان پسر گفت: مجله را بردار. گفتم :تو چند  وقت پیش هم یک مجله به من بخشیدی هرکس که پول خردنداشته باشد این کار رامی کنی؟پسرک گفت بله من دلم می خواهد از سود خودم ببخشم .سال ها گذشت .زمانی که ثروتمند شدم، تصمیم گرفتم این فرد را پیداکنم ولطف او را جبران کنم.یک گروهی مامور جستجو شدند وبعداز مدتی او را یافته وبه نزد من دعوت کردند و او نزد من آمد از او پرسیدم من را می شناسی؟گفت: شما بیل گیتس ثروتمندترین مرددنیا  هستید.گفتم :می خواهم آن محبتی که به من کرده ای راجبران کنم. هرچه می خواهی به تو می دهم؟واز وام ها وکمک هایی که کرده بودم برایش گفتم.جوان گفت: آقای گیتس نمی  توانی جبران کنی!پرسیدم برای چه گفت:چون من در اوج نداشتن  بخشیدم ولی شما در اوج داشتنت می خواهی به من ببخشی واین چیزی را جبران نمی کند.از آن زمان تا کنون احساس می کنم ثروتمندتر از من کسی نیست جز این جوان.

                                                                     برگرفته از مجله دانش یوگا

/ 0 نظر / 21 بازدید