جغرافی ویرانی

دلم قلمرو جغرافیای ویرانی‌ست

هوای ناحیه‌ی ما همیشه بارانی‌ست

دلم میان دو دریای سرخ مانده سیاه

همیشه برزخ دل، تنگه‌ی پریشانی‌ست

مهار عقده‌ی آتشفشان خاموشم

گدازه‌های دلم دردهای پنهانی‌ست

صفات بغض مرا فرصت بروز دهید

درون سینه‌ی من انفجار زندانی‌ست

تو فیض یک اقیانوس آب آرامی

سخاوتی، که دلم خواهشی بیابانی‌ست

 قیصر امین پور

/ 5 نظر / 19 بازدید

هوای ناحیه‌ی ما همیشه بارانی‌ست

دو واحد خریت پیشرفته

زیبا بود الحق و الانصاف شاد باشی

دو واحد خریت پیشرفته

درود یک عُمـــــــــر فقط آبی و قرمز کردیم ، در پیله ی نادانی خــــــــود کِز کردیم ! صد بار که خـَـــر شدیم و آدم نشدیم ، ناچار به روی خَـــــــــــــر تَمرکُز کردیم ! میهمان شیخ مایید !

هزاران گنج

سلام خانم معلم شعر زیبایی بود سپاس از شما[گل]