ثروت فراموش شده

ناگهان چقدر زود دیر می شود!   

همه منابع در اختیار انسان  ها نعمتی ازنعمت های خداوند است که به صورت نامحدود در اختیار انسان قرار داده شده است.که  با هیچ وسیله ای  قابل  شمارش نیست،از دست وزبان که برآید و...از بین این نعمت ها ،بزرگترین آنها، عمر انسان یا زما ن است که محدود است و به رایگان در اختیار او قرار گرفته است.وبالاترین سرمایه انسان عمر اوست وافراد موفق از این نعمت رایگان (زمان)به درستی بهره می برند.همیشه شنیده ایم که وقت طلاست .به گمان این که ارزش زمان را به خوبی نشان دهیم غافل از این که طلا را می شود تعویض و ذخیره کرد یاحتا به کسی هدیه ویا از کسی قرض  گرفت.و زمان را نمی توان.بنابراین زمانی که به رایگان در اختیار داریم به مراتب با ارزش تر از طلا ست.ولازم است این سرمایه عادی شده را دریابیم.گذر زمان برای همه یکسان است. ولی اکثر افراد دچار کمبود وقت می شوند و همیشه در آرزوی ساعت 25 انددر حالی که افراد نابغه هم فقط همین 24ساعت را در اختیار دارند  که ما نیز در اختیار داریم  نه بیشتر.برای کسب موفقیت ضروری است که  زمان در اختیار خود را مدیریت کنیم.مدیریت زمان یعنی :کنترل زمان  و کارخویش را به دست گیریدواجازه ندهید که حادثه ها ،شما را هدایت کنند.که اثرات آن عبارت از:

ذهن مانسبت به سرمایه ای یزرگ که عادی شده به نام زمان  حساس خواهد شد.و برای استفاده بهتر از زمان تغییراتی در رویه زندگی عادی خودایجاد خواهیم کردوبا سارقان زمان مقابله خواهیم کرد.

اولین کار در مدیریت زمان  این است که آهنگ زمان ذهن خود را با عقربه های ساعت هماهنگ کنیم یعنی  تلاش کنیم زمان ذهنی ما با زمان عینی حداکثر هم خوانی را داشته باشد،نه عجول باشیم نه بی خیال.اگر کسی نتواند تعادل بین زمان روانی وزمان تقویمی را در خود برقرار  کند نمی تواند مدیر زمان موفقی باشد.

برای کشتی که معلوم نیست به کدام بندر می رود،باد موافق وباد مخالف معنا ندارد وممکن است هچ گاه به بندر نرسد .  وانسانی که در زندگی اش برنامه و هدفی را تعیین نکند مثل این کشتی می ماند. نکته مهم این است که کلیه اهداف و برنامه ها باید روی کاغذ نوشته شودو در ذهن نباشد،تا کاربردی شوند.بعد از برنامه ریزی و تعیین هدف ،اولویت بندی است. که از اصول مهم مدیریت زمان است ودر تمام سطوح ، مدیریت یک کشور،شهر،خانواده  و کارهای شخصی انجام می شود.

تعیین محدوده ی زمانی برای انجام یک کارخاص  ضروری است منظور این که   یک زمان مشخص صرف کار مشخص شود.و در آن بازه زمانی فقط  همان کار را انجام دهیم.

با توجه به با ارزش بودن وقت ،مانند هرچیز با ارزش دیگری مورد  دستبرد سارقان قرار می گیرد که برای مبارزه با آن باید چاره اندیشی کرد.عواملی همچون بی انگیزگی ،بی برنامگی  و استفاده نکردن از فناوری روز  باعث می شود که زمان زیادی را از دست بدهیم.

                                        برگرفته از کتاب:زمان،ثروت فراموش شده

/ 0 نظر / 16 بازدید