تحول در جامعه با تغییر در دیدگاه ها

همه ی افراد نه فقط یک متفکر و نه فقط یک  مصلح اجتماعی بلکه تمام افراد یک جامعه باید باور داشته باشند که راهی برای  سعادت وخوشبختی وجود دارد.و آن ایجاد دگرگونی در سیستم آموزشی برای آموزش همه شهروندان است.وبرای رسیدن به این باید  همه به شان انسانی عشق و دوستی اهمیت بدهند.

جوانی که از کار کردن لذت نمی برد از خود بیگانه خواهد شد.

/ 0 نظر / 14 بازدید