راز موفقیت

یکی ازاصول بسیار مهم برای رسیدن به هدف پرسش   است. سوال درست و مناسب مهمترین عامل این موفقیت

است. انسان های موفق و پیروز آنهایی هستند که مرتب از خود می پرسند که: چگونه؟چگونه می توانم به این هدفم

برسم؟چگونه می توانم این مساله را حل کنم؟چگونه؟چگونه؟ وعده ای دیگر همیشه می پرسند چرا؟ چرا؟«چرا»هیچ مشکلی را حل نمی کند.اما «چگونه» راه رانشان می دهد.گرفتار چراها نشویم. همواره بپرسیم: چگونه؟ً

 

/ 0 نظر / 20 بازدید