رود های بزرگ ایران و جهان

رود های بزرگ جهان

توزیع نابرابری جوی و ناهمواری های متفاوت در سطح زمین، رودهای متفاوت به وجود آورده است.در مدار های راس السرطان و راس الجدی که نزولات جوی بیشتر از سایر جهان است رودها بزرگترند.

نام

منشا

طول

سرچشمه

نام قاره

نیل

دریاچه ویکتوریا

6656

اقیانوس مدیترانه

آفریقا

آمازون

کوه های آند

6272

اقیانوس اطلس

آمریکای جنوبی

یانگ تسه

کوه های تانگولا

6240

اقیانوس آرام

آسیا

می سی سی پی میسوری

پیش کوه رشوز

6192

خلیج مکزیک

آمریکا

ینی سئی

کوه های آسیا

5504

قطب شمال

آسیا

زرد

استان کوئین هان

5440

اقیانوس آرام

آسیا

 

رودهای بزرگ ایران از نظر تعدادبیشتر در نسبتن شمال و شمال غرب کشور جاری اند،وضعیت اقلیمی این مناطق شرایط خوبی را برای ایجاد رود به وجود می آورد.

سفیدرود

این رودخانه یکی از رودخانه های بزرگ و پرآب ایران بوده و بخش وسیعی از مناطق مرکزی وشمالی ایران را زهکشی نموده وارد دریای خزر می شود.از کوه های چهل چشمه در استان کردستان سرچشمه گرفته وپس از اضافه شدن رودخانه شاهرود در منجیل از ارتفاعات البرز گذشته وارد دشت گیلان می شود.سفید رود قبل از ورود به دریای خزر،دلتای وسیعی راایجاد کرده که پهنای آن 110کیلومتر و وسعت آن 3600کیلومتر مربع است.طول سفید رود از سرچشمه قزل اوزون تا زیباکنار حدود942کیلومترمی باشد.

کارون

یکی از طویل ترین و بزرگترین رودخانه های ایران است که بخش بزرگی از غرب ایران را زهکش نموده و وراد خلیج فارس می شود.از زاگرس میانی و زردکوه سرچشمه می گیرد و حوضه آبریز آن چند استان است.دارای 291سرشاخه است.طول رود 890کیلومتراست پس از اضافه شدن اروندرود وارد خلیج فارس می شود.

رودخانه کرخه

از ارتفاعات الوند،ملایر و نهاوند یک سرشاخه خود به نام گاماسیاب  سرچشمه گرفته بخش وسیعی از زاگرس میانی را زهکش نموده و وارد خلیج فارس میشود.طول رودخانه از گاماسیاب 875کیلومتر می باشد.

زرینه رود

یکی از طولانی ترین رودهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه است ازارتفاعات چهل چشمه در کردستان سرچشمه می گیرد. طول رود300کیلومتر است.

زاینده رود

یکی از پرآب ترین رودخانه های حوضه داخلی کشور می باشد.از ارتفاعات زاکرس و زردکوه سرچشمه می گیرد و به باتلاق گاوخونی می ریزد.طول آن 405کیلومتراست

رودخانه هیرمند

تنها منبع تغذیه دریاچه هامون بوده از هندوکش و ارتفاعات بابا یغما در کابل سرچشمه گرفته و در بند کوهک در جنوب شرق زابل وارد ایران میشود.و طول آن تا نقطه مرزی 1050کیلومتر است.

کشف رود

در شمال شرق زهکش اصلی دشت مشهد وارتفاعات بینالودودر شمال کوه های هزارمسجد – کپه داغ است.پس از عبور از دشت مشهد،درمحل پل خاتون به هریررود می پیوندد.طول آن 330کیلومتر است.

 

 

 

نام

سرچشمه

طول کیلومتر

محل ریزش

1

هیرمند

هندوکش و بابایغما

1390

دشت سیستان

2

هریرود

مشهد وتایباد وتربت جام

1120

دشت قره قوم

3

ارس

    بینگول داغ

910

دریای خزر

4

کارون

   ونک و زردکوه

890

خرمشهر واروند

5

سفیدرود

 چهل چشمه

765

دریای خزر

              

                               

                                                   منبع:جغرافیای آبها از دکتر سعداله ولایتی

/ 0 نظر / 1037 بازدید