روستای کنگ

کنگ کجاست ؟                       

کنگ نام روستایی در استان خراسان رضوی است. این روستا بخشی از شهرستان طرقبه شاندیز در دامنه ی شمال خاوری بلندی های بینالود  که در کنار رودخانه کنگ جا خوش کرده است.کنگ با کوه های بلند ودرختان فراوان از آب وهوای خنکی برخوردار است.

واژه کنگ رابه معنای پرنده ای قوی پنجه که در کوهستان زندگی می کند و هم معنای د ژ استوار دانسته اند خانه ها با توجه به نوع اقلیم و موقعیت در راستای شمال خاوری  جنوب باختری ساخته شده اند این روش ساخت بیانگر آگاهی پیشینیان از نحوه مناسب تعامل با طبیعت است نه مبارزه باآن.

این بخش از کشور توانمندی های  بالایی برای گردشگری دارد. مردم روستا به باغداری ودامداری مشغولند.شیب زیاد زمین باغداری را رونق داده.

تنها گودالی که به آدمی جان می بخشد!

 یکی از شگفتی های کویر ایران گونه ای باداست که باد سام نام دارد همیشه می وزد وچون از روی صدها کیلومترکویر سوزان می گذرد بسیار خشک است .هنگام وزش این باد  هر جانداری غافلگیر می شود در یک چشم به هم زدن آن هر موجودی را تبدیل به یک مومیایی چروکیده می کند. تنها راه مبارزه با آن این است که بی درنگ یک گودال در شن کنده ودر آن پناه گیرند سپس روی بدن را با شن بپوشانند تا باد کم کم بگذرد آن گاه برخاسته وخود را بتکاند و به راه بیفتد این تنها گودالی است که به آدمی جان می بخشد!

                                  برگرفته  از سیر وپیاز محمد ابراهیم باستانی پاریزی

/ 0 نظر / 27 بازدید