آب و باد ایران را می برد

فرسایش خاک مهم ترین خطری است که ایران را تهدید می کند.بنابر اعلام

سازمان جهانی فائو ،ایران رتبه نخست فرسایش خاک  در جهان را دارد.بنابراین ایران رکورددار فرسایش خاک است.واین فرسایش به دو دلیل بزرگ ترین

خطرتهدیدکننده ی ایران است.اول اینکه برای شکل گیری هر یک سانتیمترخاک،تقریبا 1000سال زمان نیاز است.دوم اینکه خاک،بستر زندگی ماست یعنی

روی خاک کشاورزی ودامپروری می کنیم .خاک پوشش گیاهی  ومنابع آبی راحفظ می کند.با فرسایش خاک روز به روز فقیرتر می شویم.کودکان لاغر ونحیف

سودانی قربانی فرسایش خاک هستند وما نیز باید برای خاکی که از دست دادهایم ،چاره ای بیندیشیم. مشکل فرسایش خاک باید مساله همه ایرانیان باشدوباسواد وبی سواد،روشنفکر وعامی هم ندارد.وگرنه هرکجا خواسته ایم سد زده

ایم.رودخانه ها را منحرف کرده ایم. در دل جنگل درختان را قطع کرده ایم

وکارخانه سیمان سازی ساخته ایم.تپه ها را هموار کرده ویلا ساخته ایم.مراتع را

نابود کرده ایم و این این روند همچنان ادامه داردو سریعتر از هرجای دنیاخاکمان را از دست می دهیم. ونتیجه ی آن کمبود محصولات کشاورزی، تخریب

مراتع، کاهش تولید اراضی جنگلی، نابودی تالاب­ها، ناپایداری دامنه­ها، سیل

های مخرب،  افت منابع آب های زیرزمینی، آسیب­‌های جبران­‌ناپذیر زیست

محیطی و در نهایت فقراقتصادی و عدم ثبات اجتماعی جوامع انسانی از علایم

مشخص فرسایش خاک است.

کودکان  جنوب سودان را یه یاد آوریم،اگر خاک را حفاظت نکنیم شاید فرزند دلبندمان هم ...!

/ 0 نظر / 18 بازدید