آدامس هارادرزمین رهانکنیم...

 

آیا می دانستید؟

آدامسی که به روی زمین پرت میشود

برا ی پرنده ها حکم تکه نان رادارد و وقتی

پرنده شروع به خوردن آن میکند

تو گلوش گیر کرده و مانع از این میشود که پرنده

هر نوع آب و غذای واقعی رو قورت بدهد


به این ترتیب

 پرنده به طرز دردناکی آن هم  ذره

ذره جان می دهد!!!

 مسئولیت زباله های مان را عهده دار شویم

استاد علیرضا نادری کارشناس حیات وحش و پروانه ها

برگرفته از وبلاگ

سرزمین آسمانی ما نوشته : مجتبی حسین پور

عکس از وبلاگ دنیای پرندگان مسرور

/ 4 نظر / 17 بازدید
؟

باشه تو فکر گنجشکها هستم براشون نون خرد هم میریزم ولی اصلا نمیخوام بچه های غزه ای با بمب های فسفری بسوزند در حالی که توی تله افتادند وحتی نمیتونند مثل مردم سوریه به کشورهای دیگر پناه ببرند وقتی میگم توی تله یعنی نه حماس د به فکر اونها هست نه اعراب و جامعه جهانی

جهانمردی

اما پرنده ها در خورد و خوراک از ما آدما محتاط ترند وگرنه هر روز با صدها پرنده مرده در کوچه و خیابان روبرو بودیم [خداحافظ]