هدیه ای پربها

زندگی هدیه ای پربهاست این هدیه را کسی برای ما فرستاده است که نمی شناسیمش ،او را ندیده ایم و اغلب اوقات به یادش هم نبوده ایم،زمانی که به خود می آییم و حقیقت را درک کنیم به جستحویش برمی خیزیم به جستجوی کسی که این هدیه پربها یعنی زندگی و همه موهبت های جهان را به ما داده ولی ما آنان را حاصل دسترنج خود میدانیم اصل را فراموش کردیم و به فرع چسبیده ایم آنچنان در گیر زندگی می شویم که شگفتی های این جهان را ازیاد برده ایم این فراموشی یعنی فراموش کردن حقیقت فراموش کردن هستی و فراموش کردن آفریدگار جهان.سپاسگزار پروردگار باشیم تا به سعادت ابدی برسیم

/ 0 نظر / 60 بازدید