زاگرس ،موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی

 مهم ترین رشته کوه های اصلی ایران که چین خوردگی آنها مربوط به سازند آلپی است،عبارتند: البرز در شمال و زاگرس درغرب و جنوب.زاگرس از دو کلمه زاگ یا زاج و رس تشکیل شده است. زاج یا زاگ جسمی است معدنی و بلوری شکل به رنگ های سفید و سیاه .

 

از نظر زمین شناسی، زاگرس به دو و یا سه بخش مجزا قابل تفکیک است: زاگرس شمالی، زاگرس میانی و زاگرس جنوبی. تفاوت زاگرس شمالی و جنوبی در نوع چین خوردگی ها و نیز در نحوه قرارگیری چین ها بر روی گنبدهای نمکی است. استان فارس به طور تقریبی جداکننده دو بخش شمالی و جنوبی زاگرس است. در یک تقسیم بندی دیگر، کوه های زاگرس به دو بخش اصلی قابل تفکیک هستند: زاگرس مرتفع و زاگرس چین خورده

زاگرس مرتفع

زاگرس مرتفع بخش شمال شرقی رشته کوه های زاگرس و در واقع اولین ردیف از کوه های زاگرس را تشکیل می دهند و به صورت دیواره ای بلند اما با پهنای نسبتاً کم (حداکثر 80 کیلومتر) از شمال غربی به جنوب. میزان ارتفاع و بارش برف و باران در این بخش زاگرس زیاد می باشد. مرتفع ترین قلل زاگرس شامل دنا،زردکوه، اشترانکوه و گرین در زاگرس مرتفع قرار دارند

زاگرس چین خورده

بخش غربی و جنوبی رشته کوه های زاگرس، با طولی حدود ۱۳۷۵ کیلومتر و عرضی بین ۱۲۰ تا ۲۵۰ کیلومتر، زاگرس چین خورده نامیده می شود. این بخش از زاگرس، همراستا با زاگرس مرتفع، تا خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه می یابد.تاقدیس های بزرگ و کشیده از مشخصه های زاگرس چین خورده هستند

 

/ 0 نظر / 166 بازدید