ویژگی شگفت مشاهیر

بتهون هنگامی که یکی از بزرگترین موسیقی دنیا را نوشت ،ناشنوا بود.

میلتون هنگامی که بزرگترین آثار ادبیات را نوشت،نابینا بود.

وینستون چرچیل در کلاس ششم وچندین واحد دانشگاه رد شده بود.

هلن کلر بلافاصله بعد از تولد ناشنوا،نابیناو لا ل شد.

آلبرت انیشتن تا چهار سالگی حرف نمی زد وتا هفت سالگی نمی توانست، بخواند

/ 1 نظر / 21 بازدید
شیخ نهایی

ما هم که همینطوریم پس چرا هیچی نشدیم ! [قهقهه]